Identificació del prestador del servei:

Nom: CLUB PIRINENC ANDORRÀ

Adreça: Ctre. Esportiu Serradells. Crtra Comella s/n Pl.2 L.1

NRT: U-177927-R

Telèfon: +376 822 847

Correu electrònic: clubpirinenc@andorra.ad


Descripció dels serveis:

Club Pirinenc Andorrà ofereix als seus Socis i clients, a través de la present pàgina web, la possibilitat de realitzar la compra online dels seus productes de Sortides, Curses, Marxandatge entre altres.

L’accés i utilització de la botiga online del Club Pirinenc Andorrà impliquen l’acceptació per part de l’usuari dels termes i condicions generals que s’estableixen a la present.

Els presents termes i condicions podran ser modificats de forma unilateral en qualsevol moment pel Club Pirinenc Andorrà.

Política de preus i ofertes:

1. Els preus dels productes exposats a la present pàgina web són els finals per als Socis del Club Pirinenc amb una lleugera variació per als 'NO SOCIS', i per tant s’indiquen amb impostos inclosos. Els preus podran ser revisats i modificats en qualsevol moment si les condicions així ho requereixen i l’operador ho considera oportú.

2. Els preus exposats exclouen les despeses d’enviament dels productes en el cas de ser necesari. El preu de venta al públic, juntament amb les despeses de compra, s’indicarà abans de validar el pagament de la mateixa.

3. Els productes en oferta es mostraran tant amb el preu original com amb el preu en oferta.

4. L’operador es reserva el dret a decidir quins productes es volen oferir i podrà en qualsevol moment incloure’n de nous o retirar els que consideri.

5. Els productes incorporaran la descripció de les característiques ofertes de cada un d’ells.

Política de devolucions - Dret de desistiment:

Lloguer de Material

El Club Pirinenc Andorrà posa en disposició de material tècnic als seus associats, mitjançant un lloguer.

Els usuaris d'aquest servei hauran d'acceptar les següents condicions de contractació:

Les condicions generals de lloguer poden estar subjectes a certes modificacions, però les condicions que s'apliquen són les condicions vigents, explicades a continuació:

1. El pagament es farà directament al CPA com a part arrendadora, amb targeta de crèdit (Visa o Mastercard) o via transferència bancaria al nº de com. En el cas de sol·licitar el pagament a través de la domiciliació, les comissions bancàries amb un import de 0,68 cèntims es sufragaran en la seva totalitat per part del soci sol·licitant.

2.L'ús de l'equip llogat és personal i intransferible. L'arrendatari ha d'utilitzar, mantenir i conservar diligentment l'ús al qual està destinat.

3.L'arrendatari reconeix haver examinat prèviament el material lliurat i reconeix que està en bon estat i a la seva disposició.

4.En cas de qualsevol dany causat per l’arrendatari, comportarà una penalització equivalent al cost de la reparació o substitució.

5.El lliurament d'equips diferents del lliurat a l'inici o de pèrdua de l'equipament comportarà el pagament del nou equipament.

6.Anul·lacions: En cas d’anul·lació de la reserva, la podeu executar en un termini màxim de 3 dies abans de la data indicada, la qual cosa implica que es reemborsaran els imports pagats per la part interessada.

7.La devolució es realitzarà enviant un correu electrònic a clubpirinenc@andorra.ad

Sortides

1. De conformitat amb la Llei 13/2003 de competència efectiva i protecció del consumidor, el client té dret a exercir el dret de desistiment en les següents condicions.

2. El comprador disposa d’un termini de set dies hàbils abans de la sortida per exercir el dret de desistiment de la compra posant-se en contacte amb el Club Pirinenc Andorrà mitjançant els canals oficials de comunicació com son el correu electrònic clubpirinenc@andorra.ad, WhatsApp +376 646 470 i telèfon +376 822 847.

3. La devolució de la sortida suposarà el retorn de l’import pagat en forma de val de compra pel valor de la sortida per a futures compres, canvi de sortida o retorn de l’import de la sortida a la targeta de crèdit mitjançant la qual es va realitzat el pagament. 

4. Seran a càrrec del comprador els costos de la devolució de la sortida.

5. No s’admetrà la devolució de la sortida fora del plaç esmentat en aquests darrers punts.

Consentiment per a comunicacions: sortides, Cursos i Esdeveniments

Els usuaris d'aquest servei hauran d'acceptar les següents condicions de contractació:

El Club Pirinenc crearà grups de Whatsapp exclusivament per a les sortides pertinents i en moments puntuals per a la organització, en aquests grups el club afegirà el guia i si s'escau el responsable de secció, aquests grups seran esborrats al cap de 15 dies d'haver realitzat la sortida.

Garantim que les teves dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i només s'utilitzaran amb l'objectiu de mantenir-te informat/da sobre les nostres activitats.

1. Consentiment per a Comunicacions:

Accepto rebre comunicats sobre la sortida en qüestió per part del Club Pirinenc Andorrà a través de correu electrònic i WhatsApp.

2. Grups de WhatsApp:

Entenc i accepto que es crearan grups de WhatsApp exclusivament per a les sortides pertinents i en moments puntuals per a la organització.

3. Esborrat de Grups:

Comprenc que els grups de WhatsApp es borraran al cap de 15 dies d'haver realitzat la sortida.

Legislació Aplicable

Aquests termes i qualsevol contracte per a la compra dels productes estan subjectes a les lleis del país en el qual estigui situat l'Establiment "Principat d'Andorra".

Qualsevol disputa que sorgeixi o en relació amb aquests Termes i quan aquesta disputa no pot resoldre's de manera amistosa, serà resolta pels tribunals del país en el qual estigui situat l'Establiment "Principat d'Andorra".

Llei Aplicable

Per a totes les qüestions, diferències i litigis que pogués donar lloc a l'aplicació o execució del present contracte les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció dels tribunals ordinaris del 'Principat d'Andorra'

Condicions de Pagament

L'User de l'aplicació pot pagar gràcies al sistema TPV virtual mitjançant targetes de crèdit (VISA, MASTERCARD), així com mitjançant altres formes de pagament posades a disposició a la Plataforma.

CONTACTE

En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal www.cpa.ad, si us plau dirigiu-vos mitjançant els canals oficials a clubpirinenc@andorra.ad, WhatsApp +376 646 470 i telèfon +376 822 847, qualsevol altre canal excepte el presencial no tindrà validesa.