BARRANQUISME

En cas de condicions meteorològiques adverses per a la sortida, el guia suggerirà un canvi de lloc.