FORMULARI

Formulari per demanar l'alta com a soci del Club Pirinenc Andorrà

La llicència cobreix de gener a desembre de l'any de referència

Les diferents modalitats de soci són:

Tipus de llicència

CPA

CPA+FAM cobertura Andorra

CPA+FAM cobertura Europa

CPA+FAM cobertura mundial

< 25 anys

25,00 €

60,20 €

73,72 €

174,60 €

25 a 64 anys

25,00 €

65,10 €

78,62 €

179,50 €

> 64 anys

25,00 €

60,20 €

73,72 €

174,60 €

NOTA: si necessiteu la llicència FAM amb modalitat "apte per a competició"

heu de fer arribar al club el certificat mèdic corresponent.

Formulari d'inscripció